Joan Quintana

Joan Quintana

Psicòleg-Coach acreditat pel Col.legui Oficial de Psicòlegs e Catalunya. Director del Institut Relacional. Ha desenvolupat el Model de Transformació Relacional (MTR), que fonamenta les aplicacions en Educació Relacional y en l´enfoc de Coaching Relacional.