El postgrau

Descripció del curs

El curs vol que l’alumnat adquireixi, a través de diferents metodologies, els coneixements i les habilitats necessàries de la mentoria i el coaching per ser competent en l’art d’acompanyar a persones en processos de creixement. 

El curs va adreçat a persones que tinguin titulació superior (Diplomatura, Llicenciatura, Grau...). Especialment indicat per a docents d’ensenyament infantil, primari, secundari i universitari, professionals de la salut, responsables d’equips directius, professionals que acompanyen a famílies, formadors que treballin en l’entorn educatiu, educadors en espai de lleure, psicòlegs, pedagogs, educadors socials o pares i mares implicats en l’educació.

La metodologia de la formació és diversa, des de classes exponencials, passant per anàlisis de casos, dinàmiques de grups, experimentació pràctica o espais vivencials, entre d’altres.

Tutoria grupal i individual on es treballarà l’acompanyament de l’alumnat mitjançant el coaching educatiu.

El nombre màxim d’alumnes serà de 25 persones.

Existirà un aula virtual on l’estudiant podrà accedir als materials docents i complementar la seva formació amb les diferents activitats virtuals proposades. 

 

Continguts

Per tal de poder assolir els objectius marcats s’ha pensat en un seguit de continguts, distribuïts en quatre mòduls teòric-pràctics diferents. El postgrau finalitza amb un cinquè mòdul denominat Pràcticum dissenyat amb un doble objectiu: potenciar la reflexió-acció i aplicar a la pràctica els continguts del curs.

Els mòduls temàtics són aquests:

MODUL 1:   TREBALL PERSONAL I PROFESSIONAL  

6 crèdits

“No puc fer créixer ningú si no sé créixer jo mateix”

Aquest mòdul és transversal a tota la formació i vol generar un procés de creixement personal i professional a través de la vivenciació d’un procés d’acompanyament

 

MODUL  2:    FONAMENTS  BÀSICS

6 crèdits

Aquest mòdul vol aportar les bases teòriques i pràctiques per portar a terme un acompanyament en mentoria o coaching.

 

Continguts:

 • La construcció i desenvolupament de la persona.
 • Mindfullness.
 • Model sistèmic-relacional
 • Fonaments de neurociència
 • Vinculació
 • Resiliència
 • Lideratge i organitzacions
 • Mentoria
  • Definició i concepte
  • Metodologia
 • Coaching educatiu
 • Definició i concepte
 • Metodologia
 • Àmbits d’intervenció
 
 

MÒDUL  3:    METODOLOGIA

6 crèdits

 

Aquest mòdul vol aportar els continguts i les habilitats del coaching i la mentoria en educació.  Persegueix portar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits prèviament.

 

Continguts:

 • Metodologia en el coaching
 • Metodologia en la mentoria

El curs contempla, de forma troncal, sessions d’intervisió de casos, així com portar casos per treballar en directe , que permetran aplicar els coneixements adquirits durant el curs.

 

MODUL 4:   ÀMBITS

4 crèdits

“Les eines de la mentoria i el coaching s’apliquen de forma diferent, en funció del col·lectiu al que van adreçades”.

 

Aquest mòdul vol aportar les bases per comprendre la intervenció en els diferents àmbits educatius i desenvolupar les habilitats per treballar des del coaching educatiu o la mentoria.

 

Continguts:

 • Coaching per a docents
 • Coaching per a equips directius
 • Coaching per a alumnes
 • Coaching per a famílies

 

MODUL 5:   PRÀCTICUM

8 crèdits

El pràcticum consta de la realització de dos treballs, aquests són:

 

Llibre de bitàcola

S’ha d’elaborar una carpeta docent o portafolis individual, on es recolliran els continguts treballats i les reflexions que es creguin pertinents. Aquesta carpeta té com objectiu possibilitar un treball col·laboratiu i és una bona eina per la reflexió-acció.

Procés de coaching 

Al llarg del procés de formació s'haurà de dur a terme un procés de coaching amb un coache.

Creació i posta en pràctica d’un projecte de Coaching

Aquest treball té per objectiu integrar tots els continguts aportats al llarg del curs, creant i portant a terme un projecte de coaching i/o de mentoria en educació. 

Al final del curs s’haurà de fer una breu presentació de la programació en un acte públic.

 

Temporalització

El curs està organitzat en un programa que es desenvoluparà en 750 hores de formació per donar resposta als 30 crèdits ECTS, les quals estan estructurades de la següent forma:

 • 200 hores de treball presencial
 • 150 hores de treball dirigit
 • 400 hores de treball personal

 

Les classes presencials estaran configurades de la següent forma:

Formació en 10 caps de setmana al llarg del curs, sent l’horari els divendres de 17 h a 21.30 h i els dissabtes de 9.30 h a 14 h i de 15.30 h a 20 h més dues estades residencials de tres dies el 28, 29 i 30 d'octubre de 2016 i el 9, 10 i 11 de juny de 2017 fora de Barcelona.

 

Es destinaran 10 hores de tutories personalitzades, presencials i/o virtuals, per cada estudiant al llarg del curs per tal d’acompanyar  l’alumne en el seu procés de treball personal i construcció de projecte final. 

 

 

Dates de realització

Del 14 d'octubre de 2016 al 30 de setembre de 2017

 

 

Lloc de realització

 

Campus Mundet. Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Barcelona (metro Mundet).

Les estades residencials tindran lloc fora de Barcelona.

 

 

Preu

2.200 €

A aquest preu caldrà afegir-hi 70 € en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge.    

 

 

Idioma

Castellà.