Oscar Puigardeu

Psicoleg. Master en necessitats educatives especials. Master en psicopatologia i psicodiagnòstic. Master en Psicoteràpia d’orientació dinàmica. Postgrau en identitat i procesos migratoris. DEA per la universitat Ramon Llull. Formador de l' ICE de la UB. Actualment treballa com a Psicopedagog del Seetdic de Barcelona després de realitzar aquesta funció en diversos EAP del Departament d'Ensenyament.